FAQ

Mikä Porkkanamafia on?
Iloisten ja innokkaiden ihmisten joukko, joka haluaa uudella ja hauskalla tavalla kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Porkkanamafia on uudenlaista kuluttajavaikuttamista, jossa yrityksille tarjotaan porkkanaa, ei keppiä. Me kilpailutamme yrityksiä ympäristöystävällisyydellä ja palkitsemme parhaat ostotempauksella.

Yksittäinen kuluttaja on voimaton, mutta iso joukko saa äänensä kuuluviin. Porkkanamafialaiset ovat ihmisiä, jotka ovat valmiita äänestämään jaloillaan – ja lompakoillaan! Ja meitä on jo paljon!

Liikkeen idea on saanut alkunsa Yhdysvalloissa ja tunnetaan siellä ja Isossa-Britanniassa nimellä Carrotmob.

Miten Porkkanamafia toimii?
Porkkanamafia neuvottelee positiivisessa hengessä yritysten kanssa ja kilpailuttaa yhden alan toimijoita kerrallaan (esim. ravintolat, ruokakaupat, kahvilat jne.) kysymällä kuinka paljon ostotempauksen tuomasta lisämyynnistä yritys olisi valmis sijoittamaan energiatehokkuutensa parantamiseen. Parhaan prosenttiosuuden luvanneeseen yritykseen järjestetään ostotempaus. Tempauksen jälkeen Porkkanamafiassa vapaaehtoisina toimivat energiakonsultit arvioivat, millaisiin energiansäästötoimiin voittajayritys voisi ryhtyä ja valvovat toimien toteuttamista.

Kenelle Porkkanamafian toiminta on tarkoitettu?
Kaikille, jotka haluavat toimia helpolla ja positiivisella tavalla entistä ekologisemman ja eettisemmän maailman puolesta.

Mistä toiminta on saanut alkunsa?
Toiminta sai alkunsa keväällä 2008 Kaliforniassa, kun Brent Schulkin -niminen herra mietti, miten hän voisi vaikuttaa siihen, että ruokakaupat toimisivat entistä ympäristöystävällisemmällä tavalla. Schulkin kilpailutti oman naapurustonsa kulmakaupat ja sai sadat ihmiset ostoksille. Kauppa moninkertaisti myyntinsä ja sijoitti lupaamansa prosenttiosuuden mm. pakastealtaiden energiatehokkuuteen ja lamppujen uusimiseen. Ostotempauksella osoitettiin, että on paljon kuluttajia, jotka haluavat olla mukana tämäntyyppisessä toiminnassa, vaikuttaa positiivisella tavalla.

Mitä minä voin tehdä? Miten voin vaikuttaa?
Porkkanamafia kokoustaa eri puolilla Suomea tilanteen ja tarpeen mukaan. Kokoukset ovat kaikille avoimia. Mikäli et pääse paikalle voit seurata ja osallistua päätöksentekoon netissä kommentoimalla. Kokousten lisäksi voit osallistua Porkkanamafian tempauksiin tai järjestää sellaisen itse omalla paikkakunnallasi.

Onko tämä jotain viherpipertäjien puuhastelua?
Ei ole. Porkkanamafiaan on Facebook-sivustoihin liittynyt jo suuri joukko suomalaisia, ja joukkoon kuuluu monenlaisia ihmisiä. Entistä eettisemmän ja ilmastoystävällisemmän maailman puolesta vaikuttaminen ei ole enää Suomessakaan vain pienen porukan touhuilua. Viimeistään viimeksi kuluneen vuoden aikana syntynyt vilkas ilmastonmuutoskeskustelu on tuonut nämä asiat kaikkien mieliin.

Lisätäänkö tällä toiminnalla kuluttamista?
Ei. Emme luo uutta kulutusta, vaan ohjaamme ja muutamme jo olemassa olevaa. Tempaukset suunnataan sellaisiin tuotteisiin tai palveluihin, jotka kuuluvat ihmisten elämään joka tapauksessa. Kaikkien pitää esimerkiksi syödä, siksi ravintola oli ensimmäisen tempauksemme kohde.

Vaikutukset ovat hyvin pieniä. Kannattaako tällainen? Pelastetaanko tällä muka maailma?
Vaikutusten laajuus riippuu siitä kuinka paljon ihmisiä Porkkanamafia saa mukaan toimintaan ja tempauksiin Suomessa ja maailmalla. Kun mukana on miljoonia ihmisiä, voimme alkaa vaikka kilpailuttaa suuria monikansallisia yrityksiä keskenään. Porkkanamafian toiminnassa kaikki voittavat: yritys saa asiakkaita, positiivista imagoa ja lisämyyntejä, asiakkaat saavat suoran ja helpon vaikuttamiskeinon. Mikään ei yksin riitä pelastamaan maailmaa, mutta yritysten mukaan saaminen ilmastotalkoisiin on suuri askel eteenpäin.

Onko pakko asua Helsingissä, että voi osallistua toimintaan?
Ei. Voit osallistua toiminnan suunnitteluun monella paikkakunnalla, joissa on jo aktiivisesti toimivia ryhmiä. Jos omalla paikkakunnallasi ei sellaista ole, niin voit sen perustaa (ks. Mitä minä voin tehdä? Miten voin vaikuttaa?). Toiminnan voi käynnistää missä tahansa päin Suomea tai maailmaa. 

Kuka Porkkanamafiaa johtaa?
Ei kukaan. Olemme pörisevä parvi, ja kaikki toiminta pyörii innokkaiden vapaaehtoisten varassa.

Hyötyykö joku toiminnasta?
Toiminnasta hyötyvät parhaimman tarjouksen antaneet yritykset sekä kuluttajat, jotka voivat tällä uudella, ei kovin tiukkapipoisella tavalla saada äänensä kuuluviin. Ennen kaikkea Porkkanamafian toiminnasta hyötyy maapallo, josta tulee yritysten ja kuluttajien kasvavan yhteistyön kautta parempi paikka elää.

Missä muualla Porkkanamafia toimii paitsi Suomessa ja Yhdysvalloissa?
Ainakin Isoon-Britanniaan on jo perustettu oma Carrotmob ja ensimmäinen tempaus järjestettiin16.9.

Mainokset

%d bloggers like this: